dermis-corteza-manto

xogar a sermos piratas dunha pel a navegar
despois os arroaces
e as mans
bailar

camiñar
despois en ti
ficar
un gato que xa se foi

mancar a pel por sentila
coma quen viste tirantes
para non arrastra-los pes

 

aparellar anacos de pel mudada.
ou andar polas gabias de recordos a procura dun espello no baño.

e trazar un beixo a piques de desaparecer. co bao. dunha ducha quente.

pra sermos. despois. pero mudados de nós.